SyntaxBase

ଅକ୍ଟୋବର 2022 ରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 2 ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ସେବା |

ଅକ୍ଟୋବର 2022 ରେ ଶୀର୍ଷ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ସେବାଗୁଡ଼ିକର ତୁଳନା। ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଉପଭୋକ୍ତା, ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଭୋଟ୍, ସମୀକ୍ଷା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି |
ଏହି ଆର୍ଟିକିଲରେ, ଆମେ ଶିଳ୍ପରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 2 ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ସେବାଗୁଡିକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବୁ | ଏହି ସେବାଗୁଡିକ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଧାରାରେ ଅଛି ଏବଂ ନିଜ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ |

ତେବେ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା କ’ଣ ଏବଂ ଏହା କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ?

ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ହେଉଛି ବିପଦ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସମାଧାନ କରି ବ electronic ଦ୍ୟୁତିକ ସୂଚନା ରକ୍ଷା କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା | ସୂଚନା ବିପଦଗୁଡିକ ଅନଧିକୃତ ପ୍ରବେଶ, ପ୍ରକାଶ, ଉଲ୍ଲଂଘନ ଏବଂ ତଥ୍ୟ ନଷ୍ଟକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ | ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ସୂଚନାଠାରୁ ଅଧିକ ଅଟେ | ଉଭୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବ Elect ଦ୍ୟୁତିକ ସୂଚନା, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସାଇବର ନିରାପତ୍ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଧିକ | ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଅନଲାଇନରେ ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି | ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ attacks ାରା ଆକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଗମ୍ଭୀରତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସାଇବର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡିବ | ଏଥିରେ ସୁରକ୍ଷା ସଫ୍ଟୱେର୍ ସଂସ୍ଥାପନ, ​​ଅଦ୍ୟତନ ଏବଂ ବ୍ୟାକଅପ୍ କରିବା ସହିତ ଦୃ strong ପାସୱାର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ | ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବିପଦ ଉପରେ ଅଦ୍ୟତନ ରହିବା ସାଇବର ନିରାପତ୍ତାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ |
ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଆମେ ବିଷୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିସାରିଛୁ, ଆସନ୍ତୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ସେବାକୁ ଫେରିବା |

# 1) YAKUCAP (yakucap.com)

YAKUCAP
5.0 / % s ସମୀକ୍ଷା
ସରଳ ଏବଂ ଗୋପନୀୟତା ଅନୁକୂଳ କ୍ଲାଉଡ୍ ଫ୍ଲାର୍ ବିକଳ୍ପ |
YAKUCAP ହେଉଛି ଏକ ସଫ୍ଟୱେର୍-ଭାବରେ-ସେବା-କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, ସୁରକ୍ଷା, ଏବଂ ଏକ ନୀତି ଭାବରେ ଗୋପନୀୟତା ସହିତ ଆନାଲିଟିକ୍ସ ସମାଧାନ |

- ବିଷୟବସ୍ତୁ ବିତରଣ ନେଟୱାର୍କ (CDN)
- ଆକ୍ରମଣ / DDoS କ୍ଷତିକାରକ |
- ଆବେଦନ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ |
- ଅନୁବାଦ ବିତରଣ ନେଟୱାର୍କ (TDN)
- ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ବିକଳ୍ପ |

ମୁଖ୍ୟ ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ:

  • ଆନାଲିଟିକ୍ସ: ହଁ |
  • DDoS ହ୍ରାସ: ଅସୀମିତ |

ଟ୍ୟାଗ୍ସ:

  • ଆନାଲିଟିକ୍ସ |
  • କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧି
  • ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା
  • ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଗୋପନୀୟତା
  • ଆଇଟି ଏବଂ ସାଇବର ନିରାପତ୍ତା |

ଭଲ ଏବଂ ଖରାପ

ୟାମାକା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବିଷୟବସ୍ତୁ ବିତରଣ ନେଟୱାର୍କ ୱେବସାଇଟର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ | YAKUCAP ଏହାର ଆକ୍ରମଣ / D DoS କ୍ଷତିକାରକ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସହିତ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ | YAKUCAP ବ୍ୟବହାର କରି ତ୍ରୁଟି ଏବଂ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁପ୍ରୟୋଗଗୁଡିକ ଉପରେ ନଜର ରଖିପାରିବେ | YAKUCAP ରୁ ଏକ ଅନୁବାଦ ବିତରଣ ନେଟୱାର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ ତୁମର ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଅନୁବାଦିତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବିତରଣ କରିପାରିବ | ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ବିକଳ୍ପ ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ସମସ୍ତ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ କରେ ତେଣୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ମାଗଣା | ଯଦି ଆପଣ ସେବାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ | ସେବା କେବଳ ବ୍ୟବସାୟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ, ତେଣୁ ଆପଣ ସେହି ସମୟ ବାହାରେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ | ସେବା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେୟ ଜାରି ରଖିବାକୁ ପଡିବ |

# 2) Expimont (expimont.com)

Expimont
4.0 / % s ସମୀକ୍ଷା
ୱେବ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପାଇଁ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍-ଗ୍ରେଡ୍ ସୁରକ୍ଷା |
ସେମାନଙ୍କର ୱେବ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା କମ୍ପାନୀଗୁଡିକ ପାଇଁ ଏକ ସେବା ସୁରକ୍ଷା ସମାଧାନ ଭାବରେ ଏକ ସଫ୍ଟୱେର୍ ହେଉଛି ଏକ ସଫ୍ଟୱେର୍ |

ଟ୍ୟାଗ୍ସ:

  • ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା
  • ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍ |
  • ପରିଚାଳିତ ୱେବସାଇଟ୍ ସୁରକ୍ଷା |

ଭଲ ଏବଂ ଖରାପ

ୱେବ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପାଇଁ Expimont ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ | ସେବାଟି କ special ଣସି ବିଶେଷ କ skills ଶଳ କିମ୍ବା ଜ୍ଞାନ ଆବଶ୍ୟକ କରେ ନାହିଁ | Expimont ଏକ ସୁଲଭ ବିକଳ୍ପ ଏବଂ ଏକ ମାଗଣା ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ | ସେବାଟି ପ୍ରତିଦିନ ନୂତନ ସୁରକ୍ଷା ବିପଦ ସହିତ ଅପଡେଟ୍ ହୁଏ | Expimont ର ଉତ୍ତମ ଗ୍ରାହକ ସମର୍ଥନ ଅଛି | ସମସ୍ତ ୱେବ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପାଇଁ Expimont ବିସ୍ତୃତ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ନୁହେଁ | ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା ବ୍ୟବହାର କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ, ଯେଉଁମାନେ ୱେବ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସର୍ବସାଧାରଣ ୱେବସାଇଟ୍ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ | ସେବାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବାକୁ କିଛି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ପରୀକ୍ଷା ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇନପାରେ |

ଆମେ ବଜାରରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ସେବାକୁ ଦେଖିଲୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ଲାଭ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ ତୁଳନା କଲୁ | ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଅଧିକାଂଶ ସେବା ପାଇଁ ସେବା 1 ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ | ଏହା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକର ବ୍ୟାପକତା ହେତୁ ଏହା ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମୂଲ୍ୟ | ଯଦି ଆପଣ ଏକ ବଡ଼ ସମାଧାନ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସୂଚନାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବ, [ସେବା 2] ଏକ ଉତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ | ଆପଣ ଚୟନ କରୁଥିବା ସେବା ନିର୍ବିଶେଷରେ, ଆପଣଙ୍କର ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକତା ଯତ୍ନ ନିଆଯିବ |
ଜନସାଧାରଣ ଆଲୋଚନା |
ଏକ ନୂତନ ମନ୍ତବ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ |
SyntaxBase Logo